Tarvitsetko apua työsuhteen ongelmatilanteissa?

Valitse lakimies, jonka vahvuutena on työoikeus.

TYÖOIKEUS

Työsuhteen aikana voi tulla eteen tilanteita, joissa tarvitaan oikeudellista apua. Työoikeus on tarkkaan säännelty yksityisoikeuteen kuuluva oikeudenala. Asiaansa hoitamaan kannattaa valita nimenomaisesti työsuhdelakimies tai asianajaja, jonka erikoisalaa on työoikeus.

LAKIPALVELUT JA TYÖOIKEUS

Työoikeus ja siihen liittyvät kysymykset edellyttävät syvällistä asiantuntemusta työsuhdejuridiikan eri osa-alueista, joten työsuhdelakimies tai asianajaja kannattaa valita huolella.

Työ- ja johtajasopimukset

Suosittelemme, että työsopimus tehdään aina kirjallisesti. Johtavassa asemassa työskenteleville voidaan tehdä niin sanottu johtajasopimus.

Rekrytointitilanteet

Ennen kuin työnantaja voi rekrytoida uuden työntekijän, tulee työnantajan varmistua ainakin siitä, ettei takaisinottovelvollisuuden piirissä ole sellaisia työntekijöitä, joille kyseistä työtä tulisi tarjota.

Salassapito- ja kilpailukieltosopimukset

Työsuhteen aikana työntekijällä on velvollisuus pitää salassa työnantajan ammatti- ja liikesalaisuudet. Tämä velvollisuus kuitenkin päättyy työsuhteen päättyessä, ellei asiasta ole sovittu erikseen. Työsopimukseen otetulla kilpailukieltoehdolla tai erillisellä kilpailukieltosopimuksella voidaan rajoittaa työntekijän oikeutta tehdä uusi työsopimus työnantajan kanssa kilpailevan toimijan kanssa.

Työsuhteen ehdot ja niiden muuttaminen

Työnantaja ei voi lähtökohtaisesti muuttaa työsopimuksella sovittuja työsuhteen olennaisia ehtoja yksipuolisesti ilman, että työnantajalla on olemassa irtisanomisperuste. Muutoksia suunniteltaessa kannattaa aina ensin konsultoida työsuhdelakimiestä.

Työsuhteen irtisanominen

Työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä. Irtisanomisperuste voi olla joko työntekijän henkilöön liittyvä peruste tai taloudellinen ja tuotannollinen irtisanomisperuste.

Työsuhteen päättäminen sopimuksella

Läheskään aina työsuhde ei pääty määräaikaisuuden johdosta tai työsuhteen irtisanomiseen, vaan työnantaja ja työntekijä sopivat yhteisesti työsuhteen päättämisestä. Päättämissopimus voidaan tehdä myös tilanteessa, jossa lailliset irtisanomisperusteet ovat olemassa. Lue lisää aiheesta artikkelista Pätemätön työsuhteen päättämissopimus.

Työaika- ja vuosiloma-asiat

Pääsääntö on, että työaikalakia sovelletaan kaikkiin työntekijöihin. Työaikalain soveltamisalasta on kuitenkin olemassa poikkeuksia. Autamme selvittämään, tuleeko työaikalaki sovellettavaksi yksittäisen työntekijän kohdalla. Vuosiloman antaminen ja siihen liittyvä sääntely ovat omiaan aiheuttamaan erimielisyystilanteita työnantajan ja työntekijän välille.

Perhevapaat

Työsopimuslain mukaan työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa työntekijälle palkkaa perhevapaiden ajalta. Työehtosopimuksissa on toki voitu sopia palkanmaksuvelvollisuudesta toisin.

Erimielisyydet palkkasaatavista

Työsopimuslain mukaan yksi työnantajan olennaisista velvollisuuksista on palkan maksaminen siten, kuten työsopimuksella on sovittu. Palkkasaatavista syntyy kuitenkin valitettavan usein riitaa. Erimielisyystilanteille tyypillistä on, että molemmat työsuhteen osapuolet kääntyvät oman työsuhdelakimiehen tai asianajajan puoleen.

>> Meiltä saat apua myös työsuhteen riitatilanteissa.

Milloin lakimieheen kannattaa ottaa yhteyttä?

Työsuhdelakimiehen puoleen kannattaa kääntyä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Parhaimmassa tapauksessa työnantajan ja työntekijän välisen erimielisyyden syntyminen tai asian riitautuminen voidaan kokonaan välttää.

Me olemme työoikeuteen erikoistunut lakitoimisto Turussa.

OTA YHTEYTTÄ >>