KOULUTUKSET

Työoikeuden ABC

Koulutus soveltuu yrityksen johdolle ja esimiehille. Koulutuksessa käydään läpi työlainsäädäntöä käytännönläheisin esimerkein tutustuen niin työnantajan kuin työntekijän oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Koulutuksen kesto on räätälöitävissä asiakkaan tarpeen mukaan, mutta jo kahdessa tunnissa on mahdollista käydä tiivistetysti läpi työsopimuksen laatimisessa huomioitavat seikat, alisuoriutumiseen puuttuminen, varoituksen antamisen käytännöt sekä työsuhteen irtisanomisessa huomioitavat seikat. Kahden tunnin koulutuksen hinta on 496 euroa (sis. alv 24 %).

Alisuoriutuminen ja työsuhteen päättäminen henkilökohtaisilla perusteilla

Koulutuksessa käsitellään sitä, miten työntekijän alisuoriutumiseen tulee käytännössä puuttua ja millä edellytyksillä alisuoriutumisen voidaan katsoa olevan peruste työsuhteen päättämiselle. Koulutuksessa käsitellään, mitä eroa on työsuhteen purkamisella ja irtisanomisella sekä sitä, missä tilanteissa työsuhteen päättäminen sopimuksella voi olla perusteltua. Yhden tunnin koulutuksen hinta on 248 euroa (sis. alv 24 %).

Työsuhteen ehtojen muuttaminen

Työsuhteen aikana voi syntyä tarve muuttaa aiemmin sovittuja työn tekemisen ehtoja. Koulutuksessa perehdytään siihen, mitä työsuhteen ehtoja voi muuttaa ja millä perusteella sekä toisaalta sitä, millaisista muutoksista ei ole mahdollista sopia työsopimuksella. Yhden tunnin koulutuksen hinta on 248 euroa (sis. alv 24 %).