KOULUTUKSET

Työoikeuden ABC

Koulutus soveltuu yrityksen johdolle ja esimiehille. Koulutuksessa käydään läpi työlainsäädäntöä käytännönläheisin esimerkein tutustuen niin työnantajan kuin työntekijän oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Koulutuksen kesto on räätälöitävissä asiakkaan tarpeen mukaan.

Työsuhteen päättäminen henkilökohtaisilla perusteilla

Koulutuksessa käsitellään henkilöstön vähentämistä yksilöperusteilla ja miten normeja tulee soveltaa eri esimerkkitapauksissa. Lisäksi käydään läpi, mitä seurauksia normien rikkomisella on.

Työsuhteen ehtojen muuttaminen

Työsuhteen aikana voi syntyä tarve muuttaa aiemmin sovittuja työn tekemisen ehtoja. Koulutuksessa perehdytään siihen, millä eri tavoilla työsuhteen ehtoja voidaan muuttaa ja mitä rajoituksia on olemassa työsuhteen ehtojen muuttamiselle.