TYÖSUHDERIIDAT

Työsuhderiitoihin voi varautua jo ennalta. Ennalta suoritetut riskiarvioinnit, neuvon kysyminen omalta työsuhdelakimieheltä, työpaikan toimivat sisäiset prosessit ja riittävä dokumentaatio ovat tässä avainasemassa. Aina hyvä ennalta varautuminen ei riitä ja työnantajan ja työntekijän välille syntyy riita. Selvitämme aina mahdollisuuden asian sovinnolliseen ratkaisuun. Jos työsuhderiitaa ei saada sovittua, asia etenee oikeudenkäyntiin.

Hoida työsuhderiidat lakimiehen avustuksella

Palvelemme muun muassa seuraavissa työsuhteiden erimielisyys- ja riitatilanteissa: päättämissopimukset, koeaikapurku, työsuhteen irtisanominen, syrjintäväitteet, sovintoneuvottelut ja sovintosopimukset sekä häirintä ja epäasiallinen kohtelu työpaikalla. Sijaintimme on Turku, mutta palvelemme mielellämme kaikkia.

Oikeudenkäynti työsuhderiita-asiassa

Oikeudenkäyntivaihe jaetaan valmisteluun ja pääkäsittelyyn. Valmisteluistunnossa selvitetään, mistä työsuhderiidassa on kyse eli mistä asiasta riidan osapuolet ovat erimielisiä. Myös tässä vaiheessa selvitetään, onko asia mahdollista sopia ennen varsinaista oikeudenkäyntiä. Asiakkaalle annetaan aina arvio riita-asian menestymismahdollisuuksista ja mahdollisesta kuluriskistä. Usein on asiakkaan edun mukaista, että työsuhderiita sovitaan jo ennen oikeudenkäyntiä.

Mistä yleensä riidellään?

Työsuhderiidat liittyvät usein työsuhteiden päättämistilanteisiin. Työsopimuslain mukaan työsopimuksen saa irtisanoa vain asiallisesta ja painavasta syystä. Henkilöön liittyvissä irtisanomistilanteissa työntekijä voidaan irtisanoa, jos hän on rikkonut tai laiminlyönyt työsopimuksesta tai laista johtuvia olennaisia velvollisuuksia. Henkilöperusteilla irtisanottaessa arviointi on aina kokonaisarviointia. Tämä tarkoittaa sitä, että huomiota kiinnitetään sekä työntekijän että työnantajan olosuhteisiin kokonaisuudessaan.

Päättämismenettelyssä on noudatettava työsopimuslain säännöksiä

Työsuhderiidat voivat koskea myös sitä, onko työnantaja toiminut työsuhteen päättämisessä lain säännösten edellyttämällä tavalla. Ennen irtisanomista työntekijää on aina ensin kuultava työsopimuksen päättämisen syistä. Työnantajan on työntekijää kuultuaan selvitettävä, olisiko irtisanominen vältettävissä sijoittamalla työntekijä muuhun työhön.

Korvausvelvollisuus

Työsopimuslain mukaan työnantajalla on korvausvelvollisuus työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä. Työnantajan, joka ilman laissa säädettyjä perusteita on päättänyt työsopimuksen, on suoritettava työntekijälle korvauksena vähintään kolmen ja enintään 24 kuukauden palkka.

Hoidamme työsuhderiidat tehokkaasti.

OTA YHTEYTTÄ >>