PALVELUPAKETIT

Työoikeutta start-up yritykselle

Yritystoiminnan aloitusvaiheessa ei sovi unohtaa työoikeudellista näkökulmaa. Tärkeää on välttää sellaiset virheet, jotka voivat tulla yritykselle kalliiksi. Palvelupaketti sisältää yritykseen tutustumisen, työoikeudellisen kartoituksen sekä työsopimuspohjan laatimisen salassapito- ja kilpailukieltoehtoineen.

Työoikeudelliset asiakirjat kuntoon!

Tässä kartoitetaan, että työsuhteeseen liittyvät asiakirjat ovat kunnossa. Työoikeudellisilla asiakirjoilla tarkoitetaan työsopimuksia, johtajasopimuksia, salassapitosopimuksia, kilpailukieltosopimuksia sekä työsuhteen päättämissopimuksia. Myös varoituksen antamista ja työsuhteen irtisanomista tai purkamista koskevat asiakirjat tarkistetaan.