Mitä jokaisen olisi hyvä tietää uusista määräaikaisista työlainsäädännön muutoksista?

Korona ja työlainsäädännön määräaikaiset muutokset

Koronaviruksen myötä yritysten työvoimatarve on muuttunut äkillisesti. Työlainsäädännön muutoksilla pyritään reagoimaan tähän poikkeukselliseen tilanteeseen. Muutoksia tehtiin muun muassa työsopimuslakiin, yhteistoimintalakiin ja työttömyysturvalakiin. Muutokset ovat määräaikaisia eli jokainen lakimuutos on voimassa vain tietyn ennalta sovitun ajan.

Työlainsäädännön muutokset koskevat vain lomautuksia

Muutoksilla on sovittu lomautusilmoitusajan lyhentämisestä ja yhteistoimintalain mukaisen neuvotteluajan lyhentämisestä. Lomautusilmoitusaika on aika ennen lomautusta, jolloin työntekijälle on maksettava palkka. Neuvotteluaika puolestaan liittyy yhteistoimintaneuvottelujen läpivientiin. Kannattaa muistaa, että vaikka neuvotteluaikaa on lyhennetty viiteen päivään, niin neuvotteluissa käsiteltäviin asioihin ei ole tehty muutoksia.

Milloin työntekijän voi lomauttaa?

Työntekijän voi lomauttaa kahdessa eri tilanteessa. Jos työnantajalla on olemassa taloudellinen tai tuotannollinen peruste työsopimuksen irtisanomiseen, niin työnantaja voi vaihtoehtoisesti lomauttaa työntekijän. Lomauttaminen tarkoittaa sitä, että työsuhde pysyy voimassa, mutta palkanmaksu ja työnteko keskeytyvät. Lisäksi työntekijä voidaan lomauttaa silloin, kun työ on vähentynyt tilapäisesti. Tämä työn tilapäinen vähentyminen tarkoittaa sitä, että työ on vähentynyt enintään 90 päivän ajaksi. Molemmissa tilanteissa lomautuksen edellytyksenä on se, ettei ole olemassa muuta työtä, jota työntekijälle voitaisiin tarjota.

Myös määräaikaisen työntekijän voi lomauttaa

Työsopimuslain muutoksilla muutettiin lomauttamisen perusteita koskevaa lainkohtaa. Ennen muutoksia määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevän työntekijän sai lomauttaa vain, jos henkilö työskenteli vakituisen työntekijän sijaisena ja tämän henkilön olisi saanut lomauttaa. Nyt myös määräaikaiset työntekijät saadaan lomauttaa samoilla perusteilla kuin vakituiset työntekijät eli joko työn tilapäisen vähentymisen takia tai siitä syystä, että työnantajalla on olemassa taloudellinen tai tuotannollinen irtisanomisperuste.

Entä jos työnantaja noudattaa jonkin työehtosopimuksen määräyksiä?

Jos on työntekijöitä, jotka kuuluvat jonkin työehtosopimuksen soveltamisen piiriin, niin heidän osaltaan pitää soveltaa niitä määräyksiä, joista on sovittu kussakin työehtosopimuksessa. Useat työehtosopimusten sopijapuolet ovat kylläkin sopineet vastaavista väliaikaisista muutoksista erillisellä pöytäkirjalla. 

Työlainsäädännön muutokset ovat määräaikaisia

Työsopimuslain ja yhteistoimintalain muutokset ovat voimassa 30.6.2020 asti.

Kirjoittaja OTM Janet Virtanen on työoikeuteen erikoistunut lakimies ja luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja.

+358 40 763 2182
janet.virtanen@jafo.fi

Ota yhteyttä »