Haluamme suojata yksityisyyttäsi mahdollisimman hyvin ja suhtaudumme tietosuojaasi vakavasti. Käytämme henkilötietojasi vain ennalta kertomiimme käyttötarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään yksityisyyttä vaarantamatta. Tämä Tietosuojaseloste (jäljempänä ”seloste”) kertoo, mitä tietoja Lakitoimisto JAFO kerää ja mitä tarkoitusta varten, kuka tietoja käsittelee, mihin henkilötietoja luovutetaan ja mitkä ovat sinun oikeutesi.

Rekisterinpitäjä

Lakitoimisto JAFO, Yliopistonkatu 31, 3.krs, 20100 Turku

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Janet Virtanen, puh. 040 763 2182, janet.virtanen@jafo.fi

Rekisterin nimi

Lakitoimisto JAFOn asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään asiakkaiden toimeksiantojen hoitamiseksi sekä yhteydenpitoa varten. Henkilötietojen käsittely perustuu lakitoimiston ja asiakkaan väliseen toimeksiantosuhteeseen. Lisäksi voimme käsitellä henkilötietojasi hoitaaksemme lakiin sekä viranomaismääräyksiin perustuvat velvollisuutemme. Tietoja voidaan käsitellä yksin tai rekisterinpitäjän muiden rekisterien sisältämien tietojen kanssa.

Asiakasrekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri sisältää sen käyttötarkoituksen kannalta olennaisia tietoja, joita ovat henkilön etu- ja sukunimi, henkilötunnus, yritys / organisaatio, kotiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä muut asiakassuhteeseen liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään, kun asiakas ottaa yhteyttä verkkosivujen yhteydenottolomakkeen kautta, sähköpostitse, puhelimitse tai sosiaalisen median tilien kautta.  

Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikkia tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisina, eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville, joita sitoo salassapitovelvollisuus. Käsiteltäviä henkilötietoja säilytetään tiloissa, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä ilman valvontaa. Tietokannat ja muut tietovarastot, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseen liittyvissä tapauksissa yhteyshenkilönä on tässä selosteessa mainittu rekisteristä vastaava yhteyshenkilö.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on rekisterissä. Rekisteröidyn on esitettävä tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetussa muodossa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Rekisteröidyn henkilöllisyys pitää voida tunnistaa vahvasti. Henkilön pitää esittää voimassa oleva virallinen henkilötodistus tai ajokortti. Rekisterinpitäjä toimittaa tiedot rekisteröidylle kirjallisesti 30 päivän kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä. Mikäli rekisteröity henkilö haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, tulee tarkastuspyyntö lähettää sähköpostitse osoitteeseen janet.virtanen@jafo.fi tai postitse Lakitoimisto JAFO, Yliopistonkatu 31, 3. krs, 20100 Turku.

Oikeus vaatia tiedon korjausta

Rekisteröidyllä on oikeus oikaista rekisterissä olevia itseään koskevia tietoja, jos ne ovat virheellisiä tai puutteellisia. Rekisteröidyn tulee esittää oikaisupyyntö kirjallisesti ja todistaa henkilöllisyytensä. Oikaisupyyntö tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen janet.virtanen@jafo.fi tai postitse Lakitoimisto JAFO, Yliopistonkatu 31, 3.krs, 20100 Turku.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietonsa sähköisesti siirrettävässä muodossa. Rekisteröidyn on esitettävä tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetussa muodossa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Rekisteröidyn henkilöllisyys pitää voida tunnistaa vahvasti. Henkilön pitää esittää voimassa oleva virallinen henkilötodistus. Rekisterinpitäjä toimittaa tiedot rekisteröidylle 30 päivän kuluessa pyynnön esittämisestä.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Lakitoimisto JAFO pidättää oikeuden muuttaa tätä selostetta. Tietosuojaseloste on laadittu 5.2.2019 ja viimeisin muutos on tehty 12.2.2020. Viimeisin versio on aina saatavilla verkkosivuilla osoitteessa www.jafo.fi.